Zápis na DPŠ - 2014

Na FU TUKE je zriadené  DPŠ v nasledujúcich programoch:

  • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov - predmety architektúry a urbanizmu - denná a externá forma
  • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov - predmety dizajnu - denná a externá forma
  • Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa umeleckých predmetov - predmety výtvarného umenia - denná a externá forma

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

  • Denná foma: na doplňujúce pedagogické možno prijať študenta 2. stupňa vysokoškolského štúdia odboru architektúra a urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie.
  • Externá foma: na doplňujúce pedagogické možno prijať absolventa 2. stupňa vysokoškolského štúdia odboru architektúra a urbanizmus, dizajn a výtvarné umenie.

Poplatok činí 900 € za celé štúdium.

Rozsah programu a dĺžka trvania:
260 hodín, štúdium trvá najviac 36 mesiacov

Predpokladaný termín zápisu na štúdium: september 2014

Predpokladaný termín začiatku štúdia: október 2014

 

Priháška na stiahnutie: klik>>>>>
Vysvedčenia o záverečnej skúške

Absolventi DPŠ ktorí ukončili štúdium záverečnou skúškou si môžu prísť prevziať vysvedčenie na študijné oddelenie FU na Vysokoškolskú 4, II. posch. č.d. 216 v čase úradných hodín (PO,UT: 8,30 - 11,30, ST: 8,30 - 11,30 a 13,00 - 15,00,ŠT: nestránkový deň, PI: 8,30 - 11,30), okrem termínov zápisov, t.j. 3. - 4.9.2014 a  9. - 10.9.2014

Vysvedčenia sa preberajú proti podpisu - osobne, resp. na základe plnomocenstva