Zápis na DPŠ v akad. roku 2016/2017

Zápis na DPŠ v akad. roku 2016/2017 bude prebiehať v mesiaci október na študijnom oddelení FU, Vysokoškolská 4, II. posch., č.d. 216. Presný dátum konania bude oznámený prostredníctvom web stránky v mesiaci september.

Poplatok za štúdium je 900,- Eur/ celé štúdium (2 roky). Poplatok nie je možné uhradiť v hotovosti.

Údaje k platbe:

č.ú. SK60 8180 0000 0070 0015 1441
VS: 08306, KS: 0308, Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Adresát: Fakulta umení TUKE, Letná 9, 042 00 Košice

DPŠ - 26. 2. 2016 o 14:30

Najbližší termín DPŠ:

 

26. 2. 2016 o 14:30