Otázky na záverečné skúšky

Otázky na záverečné skúšky boli aktualizované. K obsahovej zmene nedošlo, štruktúra je priehľadnejšia.

 

link: >>>>>>

Termín záverečných skúšok

Termíny záverečných skúšok:

8. - 9. júl 2014 /utorok-streda/ - 9,00 hod., poslucháreň W2 - prízemie, Watsonova 4

Termín na odovzdanie záverečných prác:   20. jún 2014 - elektronickou formou na mail: info/at/dpsfu.com


Na záverečné skúšky sa poslucháč prihlási odovzdaním indexu na študijné oddelenie FU ( Vysokoškolská 4, 2. posch. č.d. 216 ) najneskôr do 25. júna 2014.

Študent musí mať uhradené všetky platby za štúdium + poplatok a záverečné skúšky vo výške 30,- Eur (navyše k riadnemu školnému) !!!!!!!!!!

Študenti, ktorí uhrádzali školné poplatky v mesiaci júl 2014 musia predložiť potvrdenie o zaplatení na študijné oddelenie najneskôr 7.7.2014 !!!!!!!!!

Info k platbám: Fakulta umení TUKE, Letná 9, 042 00 Košice, Č.ú: 7000151441/8180, V.S. 08306

Zoznam študentov na záverečné skúšky: 8.7.2014 - písmenká A - R, 9.7.2014 - písmenká S - T