Oznam

DPŠ: 9. 10. 2015 o 14:30


Pedagogická prax, stretnutie

Didaktika I.

Mgr. art. Zsolt Lukács

miesto konania: F13 na Watsonovej


DPŠ v akad. roku 2015/2016

Prihlášky na DPŠ je možné podať osobne do 18.9.2015 na študijnom oddelení FU, Vysokoškolská 4, 2.posch., č.d. 216, resp. zaslať poštou na adresu: dekanát FU TUKE, Letná 9, 042 00 Košice.

Prihlášku nájdete v sekcii "Stiahnite si" - vľavo