Oznam pre 2. rocník DPŠ a pre uchádzačov

II. ročník


14. 3. 2014 /piatok/ o 15.00: Seminár k záverečnej práci

 

Pre uchádzačov:

 

Zápis na štúdium momentálne nie je možné vykonať. Konkrétne termíny a upravené podmienky budú zverejnené na tomto mieste.

 

Oznam - Semestrálna práca z didaktiky

Semestrálna práca z didaktiky:

 

vypracovať 3 tematické plány na školský polrok, pre tri rôzne ročníky na ŠŮV, alebo na ZUŠ. V prípade ZUŠ sa odporúča vybrať vekové kategórie s vvýrazným rozdielom.


Termín odovzdania: 28. 2. 2014.

 

 

 

Poplatok za semester pre študentov FU TU je 60,- Eur
Poplatok za semester pre absolventov FU a pre študentov a absolventov iných VŠ je 120,- Eur
Banka: Štátna pokladnica, Bratislava, č. ú.: 7000151441/8180, VS: 08306, KS 0308, Správa pre prijímateľa: meno uchádzača